WITAMY NA NASZEJ STRONIE

Czwartek 09.04.2020

****************

liczba odwiedzin: 1230606

My na Facebook

SZKOŁA          INTERNAT

              

Kontakt

 • Zespół Szkół w Lubomierzu
  ul. Chopina 9
  59 - 623 Lubomierz
  e-mail: zsoizlub@poczta.onet.pl

  Konto dochodów własnych
  44 8384 1022 0100 0143 2001 0108
 • 75 78 33 634

ZESPÓŁ SZKÓŁ

                              Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego                                  PRZETARGI       Technikum

 Branżowa Szkoła I Stopnia


 

>> OFERTA EDUKACYJNA 2020/21


WAŻNE INFORMACJE

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

 

            Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie. Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez dostępne komunikatory drogą mailową, e-dziennik, Messenger, FB, platformę edukacyjną Moodle na zajęciach z fizyki . Każdy uczeń, który będzie miał problem z łącznością proszony jest o zgłoszenie go w sekretariacie lub u wychowawcy telefonicznie.

Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną                                   i podlegają ocenianiu.

 

Dyrektor szkoły informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19  z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 493), na indywidualne konto ucznia w dzienniku elektronicznym zostanie przekazany wypis ze statutu szkoły, zwierający nowelizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania;

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym - internat, szkolne boiska, sala gimnastyczna, aula, biblioteka i siłownia).Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Można się kontaktować z sekretariatem codziennie w godz. 8:00-14:00 pod numerem 75 78 33 634.

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: zsoizlub@poczta.onet.pl .

Kontakt z dyrektorem szkoły Joanną Paśko-Sikorą  telefoniczny – 602 592 326 Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w  godzinach 10.00 – 12.00, a środę od 8.00 -13.00.

Kontakt z pedagogiem:

tel. 502735749 

e-mail: damgladysz@gmail.com

 

Służymy Państwu również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji, harmonogram konsultacji z nauczycielami i wychowawcami będzie zamieszczony na librusie.

 

             Zwracam się do Państwa z prośbą o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Proszę również o wsparcie swoich dzieci.  Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły

Joanna Paśko-Sikora

 

Drodzy uczniowie!

 

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 przedłużyło się do 10 kwietnia 2020r.

Zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie są od 25 marca dla Was obowiązkowe.

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was  obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

 

     Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez dostępne komunikatory drogą mailową, e-dziennik, Messenger, FB, platformę edukacyjną Moodle na zajęciach z fizyki . Każdy uczeń, który będzie miał problem z łącznością proszony jest o zgłoszenie go w sekretariacie lub u wychowawcy telefonicznie. Wszelkie prace wykonywane przez Was odsyłajcie taką samą drogą elektroniczną, będą one  podlegać ocenianiu.

 

Informuję, że poprzez dziennik elektroniczny, maile grupowe lub indywidualne będą przychodziły komunikaty. Proszę o dokładne ich przeczytanie! Zwróćcie szczególną uwagę na: wypis ze statutu szkoły, zwierający nowelizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania pozwalającego oceniać na odległość; Pojawi się wkrótce, gdy rada pedagogiczna też na odległość go zatwierdzi.

 

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej: zsoizlub@poczta.onet.pl .

Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów  w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w  godzinach 10.00 – 12.00, a środę od 8.00 -13.00.

Kontakt z pedagogiem:

tel. 502735749 

e-mail: damgladysz@gmail.com

 

Pamiętajcie, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej  dyspozycji!

 Wkrótce na librusie pojawi się harmonogram możliwych konsultacji indywidualnych z nauczycielami i wychowawcami internatu, każdy z nich dwie godziny w tygodniu będzie dyżurował pod telefonem lub mailowo lub na messengerze lub na FB lub jeszcze inaczej.

Można będzie dopytać o warunki poprawienia ocen, zdobyć pomoc przy rozwiązywaniu zadań,  wyjaśnić wątpliwości, uzyskać wsparcie…

 

Obowiązuje dotychczasowy plan lekcji, nauczyciele będą kontaktować się z wami i pracować zdalnie według niego. Nie przerażajcie się ilością zadań, rozplanujcie je dobrze, nie zostawiajcie na ostatnią chwilę, wszystko da się pokonać. Bądźcie systematyczni i zmotywowani.

Nie opuszczajcie mieszkania! Przestrzegajcie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.   Wszelkie kontakty ograniczcie do Internetu lub innych środków komunikacji. Dbajcie o siebie!

 

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!

Dyrektor szkoły

Joanna Paśko-Sikora

PS . W szkole bez WAS jest bardzo smutno.


 

>> Dziennik aktywności fizycznej


 


 

KORONA WIRUS

Informacja GIS dla osób powracających z północnych Włoch

25.02.2020

W zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego szkoły powinny stosować się do wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Zgodnie z przepisami prawa dyrektor szkoły odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, przy czym podejmowane działania powinny być adekwatne do sytuacji i zgodne z obowiązującymi procedurami.

Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektora Sanitarnego z 24 lutego br. obecnie nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych czy zamykanie szkół. 

W celu uzyskania bieżących informacji o zasadach postępowania, w konkretnych, indywidualnych przypadkach dyrektor szkoły powinien skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 

Osoby powracające z północnych Włoch


Osoby, które przebywały w północnych Włoszech w ostatnich 14 dniach i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny: niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.


Także w przypadku, gdy po powrocie nie zaobserwowano wspomnianych objawów przez 14 dni należy kontrolować swój stan zdrowia:
 

 • codziennie mierzyć temperaturę ciała
 • zwrócić uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).


W przypadku wystąpienia tych symptomów należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji na stronie GIS.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Z punktu widzenia zagrożenia epidemiologicznego Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do: Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu. Więcej informacji w komunikacie z 25 lutego br. na stronie GIS.


Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronach:
 

 


 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH  <=

 

 

**********

PROJEKT

" Lepszy start - rozwijanie kompetencji w gminie Lubomierz"

>>  harmonogram zajęć   <<

 


>> STREFA PSYCHE<<

 

Nowości na stronie

DODANO

23.01.2020 Wiadomość

23.01. 2020 Fotoalbum

09.01.2020 Wiadomość

16.09.2019 Fotoalbum

28.11. 2018 Film

21.05.2018Film

ZAPOWIEDZI

13 - 17.01.2020

Zimowy Obóz Szkoleniowy

Szklarska Poręba 

 

16 .01.2020

XVII Regionalny Przegląd Kolęd i Pastorałek

NASZE SUKCESY

III Zawody Użyteczno – Bojowe Klas Mundurowych Województwa Dolnośląskiego

► II miejsce

VIII Zawody Sportowo - Obronne klas mundurowych

o puchar Ministra Obrony Narodowej

► III miejsce - drużyna dziewcząt

► IV miejsce - drużyna mieszana

► V miejsce - drużyna chłopców

 

INNI O NAS

VIII Zawody Sportowo - Obronne klas mundurowych o Puchar Ministra Obrony Narodowej

62 KS Commando

► Protokół końcowy

► Zdjęcia

Aktualności

Kalendarz

Kontakt

 • Zespół Szkół w Lubomierzu
  ul. Chopina 9
  59 - 623 Lubomierz
  e-mail: zsoizlub@poczta.onet.pl

  Konto dochodów własnych
  44 8384 1022 0100 0143 2001 0108
 • 75 78 33 634

Galeria zdjęć