Nawigacja

Harmonogram Język ang. A.K. Matematyka W.D. Matematyka liceum D.B Fizyka gimnazjum Fizyka liceum i technikum Język polski O.B. Chemia Język niemiecki Historia Wychowanie fizyczne Język angielski I.A. Język polski K.K.

Matematyka liceum D.B

Zagadnienia na poprawkę z matematyki

w  klasie IIIac LO rok szkolny 2018/2019

Ciągi liczbowe

 • Określenie ciągu. Sposoby opisywania ciągów.
 • Ciąg arytmetyczny.
 • Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.
 • Ciąg geometryczny.
 • Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego.

Potęgi. Pierwiastki. Logarytmy. Funkcja wykładnicza.

 • Potęga o wykładniku rzeczywistym.
 • Pierwiastek kwadratowy i sześcienny.
 • Funkcja wykładnicza i jej własności.
 • Logarytmy. Własności logarytmów.

Elementy geometrii analitycznej

 • Wektor w układzie współrzędnych. Współrzędne środka odcinka.
 • Równanie kierunkowe prostej. Równanie ogólne prostej.
 • Równoległość i prostopadłość prostych  w układzie współrzędnych.

Elementy kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa.

 • Reguła mnożenia, reguła dodawania.
 • Doświadczenia losowe.
 • Zdarzenia. Działania na zdarzeniach.
 • Obliczanie prawdopodobieństwa.

Elementy statystyki opisowej

 • Sposoby prezentowania danych zebranych w wyniku obserwacji statystycznej.
 • Średnia arytmetyczna.
 • Mediana, dominanta z próby, wariancja i odchylenie standardowe.

Wielomiany

 • Wielomiany jednej zmiennej rzeczywistej.
 • Dodawanie, odejmowanie i mnożenie wielomianów.
 • Rozkładanie wielomianów na czynniki.
 • Równania wielomianowe.
 • Równania i nierówności kwadratowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz

Kontakt

 • Zespół Szkół w Lubomierzu
  ul. Chopina 9
  59 - 623 Lubomierz
  e-mail: zsoizlub@poczta.onet.pl

  Konto dochodów własnych
  44 8384 1022 0100 0143 2001 0108
 • 75 78 33 634

Galeria zdjęć