Nawigacja

Harmonogram Język ang. A.K. Matematyka W.D. Matematyka liceum D.B Fizyka gimnazjum Fizyka liceum i technikum Język polski O.B. Chemia Język niemiecki Historia Wychowanie fizyczne Język angielski I.A. Język polski K.K.

Fizyka liceum i technikum

 

 

PYTANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

Z FIZYKI

klasa I liceum i technikum

 

 1. O czym mówi teoria heliocentryczna?
 2. Uporządkuj planety Układu Słonecznego w kolejności od najbliższej Słońcu do najdalszej. Które z nich są skaliste, a które gazowe?
 3. Uporządkuj planety Układu Słonecznego w kolejności od najmniejszej do największej.
 4. Narysuj fazy księżyca w kolejności od pierwszej kwadry.
 5. Co to jest rok świetlny?
 6. Narysuj ustawienie Słońca, Ziemi i Księżyca podczas zaćmienia Księżyca.
 7. Narysuj ustawienie Słońca, Ziemi i Księżyca podczas zaćmienia Słońca.
 8. Co to jest Droga Mleczna i gdzie ją można zobaczyć?
 9. Napisz wzór na prędkość w ruchu jednostajnym po okręgu, podaj znaczenie liter.
 10. Co to jest okres, a co to częstotliwość w ruchu jednostajnym po okręgu?
 11. Rozwiąż zadanie typu: Krzesełko karuzeli porusza się po okręgu z prędkością 13 m/s, a czas jednego obrotu karuzeli wynosi 10s. Ile wynosi w przybliżeniu długość promienia okręgu, po którym porusza się krzesełko karuzeli?
 12. Pokaż na rysunku, jak działa siła dośrodkowa i narysuj na tym rysunku, co się będzie działo z ciałem, gdy przestanie na nie działać siła dośrodkowa.
 13. Rozwiąż zadanie typu: przykład 1 i 2 str. 59-60 podręcznika.
 14. O czym mówi prawo powszechnego ciążenia? Napisz wzór, podaj znaczenie liter we wzorze.
 15. Co powoduje zakrzywienie toru ruchu Księżyca wokół Ziemi, krążenie planet wokół Słońca?
 16. Co to jest pierwsza prędkość kosmiczna i ile wynosi?
 17. Podaj I i II prawo Keplera, zilustruj je rysunkami.
 18. Co to jest satelita geostacjonarny, ile wynosi okres obiegu wokół Ziemi takiego satelity?
 19. Co to jest przeciążenie, niedociążenie i nieważkość?
 20. Wyjaśnij zjawisko efektu fotoelektrycznego.
 21. Co to jest foton, jak obliczyć energię fotonu?
 22. Co to jest praca wyjścia?
 23. Rozwiąż zadanie typu zad. 2 str. 109 podręcznika
 24. Co to jest widmo światła? Jakie substancje emitują widmo ciągłe, a jakie widmo liniowe?
 25. Kiedy otrzymujemy widmo emisyjne, a kiedy otrzymujemy widmo absorbcyjne?
 26. Podaj znane Ci postulaty Bohra.
 27. Jak zależy energia elektronu od orbity, na której się znajduje?
 28. Jaki jest warunek, żeby elektron zmienił orbitę na wyższą? Co się dzieje, gdy elektron zmienia orbitę na niższą?
 29. Narysuj budowę atomu i jądra atomowego. Podaj znaczenie poszczególnych elementów rysunku. Podaj jaki znak ładunku elektrycznego mają poszczególne składniki atomu.
 30. Co to są izotopy? Narysuj dwa izotopy wodoru, opisz, co oznaczają poszczególne elementy rysunku.
 31. Co oznaczają poszczególne liczby w poniższym przykładowym symbolu: . Jaki jest skład jądra tego pierwiastka?
 32. Jakie siły działają w jądrze każdego pierwiastka?
 33. Jakie znasz rodzaje promieniowania jądrowego? Co jest istotą każdego z tych rodzajów promieniowania? Które promieniowanie ma zasięg największy, a które najmniejszy?
 34. Rozwiąż zadanie typu: W atom jakiego pierwiastka zmieni się atom izotopu toru 90234Th  po trzech, następujących po sobie, rozpadach α? Napisz odpowiednie równania.
 35. Jądro atomu jakiego pierwiastka powstanie z jądra atomu talu 81210Tl  po trzech rozpadach β i jednym rozpadzie α? Napisz odpowiednie równania.
 36. Co to jest czas połowicznego rozpadu? Do czego używa się znajomość tego czasu?
 37. Rozwiąż zadanie typu zad. 4/str. 165 podręcznika.
 38. Na czym polega reakcja rozszczepienia jądra? Gdzie te reakcje są wykorzystywane?
 39. Rozwiąż zadanie typu zad. 4/str.173 podręcznika.
 40. Na czym polega  reakcja syntezy termojądrowej?
 41. Napisz równanie, które pokazuje związek między energią, a masą. Co oznaczają poszczególne litery w tym wzorze? Kto był jego odkrywcą?
 42. Rozwiąż zadanie typu zad. 2/str.179 podręcznika.
 43. Z powodu jakich reakcji Słońce świeci? Jakie będą dalsze losy Słońca ?
 44. Co zapoczątkowało istnienie Wszechświata? Kiedy to się stało? Czy obecnie Wszechświat jest niezmienny?

Kalendarz

Kontakt

 • Zespół Szkół w Lubomierzu
  ul. Chopina 9
  59 - 623 Lubomierz
  e-mail: zsoizlub@poczta.onet.pl

  Konto dochodów własnych
  44 8384 1022 0100 0143 2001 0108
 • 75 78 33 634

Galeria zdjęć