Nawigacja

Harmonogram Język ang. A.K. Matematyka W.D. Matematyka liceum D.B Fizyka gimnazjum Fizyka liceum i technikum Język polski O.B. Chemia Język niemiecki Historia Wychowanie fizyczne Język angielski I.A. Język polski K.K.

Chemia

Zagadnienie na egzamin poprawkowy z chemii

dla klasy 3 gimnazjum

 1. Wzory i nazwy soli
 2. Metody otrzymywania soli (zapis słowny schematu np. kwas +zasada = sól + woda)
 3. Zastosowanie soli: chlorek sodu, azotan (V) potasu,
 4. Dysocjacja jonowa soli( na czym polega, zapis prostych reakcji dysocjacji np. dysocjacja chlorów, azotanów(V)).
 5. Alkany, alkeny, alkiny:
 • Szereg homologiczny
 • Wzory sumaryczne, strukturalne
 • Reakcje spalania całkowitego, półspalania, niecałkowitego
 • Właściwości i zastosowanie: metanu, etanu, etenu, etynu
 • Właściwości alkanów, alkinów i alkenów zmieniające się wraz z wydłużaniem się łańcucha węglowego
 1. Alkohole:
 • Wzór ogólny alkoholi, grupa funkcyjna – wzór i nazwa
 • Nazwy, wzory sumaryczne i strukturalne
 • Właściwości metanolu i etanolu
 • Reakcja fermentacji alkoholowej
 • Zjawisko kontracji
 • Glicerol – wzór i właściwości
 • Właściwości alkoholi zmieniające się wraz z wydłużaniem łańcucha węglowego
 1. Kwasy karboksylowe:
 • Wzór ogólny, grupa funkcyjna – wzór i nazwa
 • Nazwy kwasów karboksylowych, wzory
 • Właściwości kwasu metanowego, etanowego
 • Wyższe kwasy karboksylowe – wzory i właściwości

 

 

 

Kalendarz

Kontakt

 • Zespół Szkół w Lubomierzu
  ul. Chopina 9
  59 - 623 Lubomierz
  e-mail: zsoizlub@poczta.onet.pl

  Konto dochodów własnych
  44 8384 1022 0100 0143 2001 0108
 • 75 78 33 634

Galeria zdjęć