Nawigacja

O szkole

Profil szkoły

W 1992 roku Studium Nauczycielskie mimo protestów zostało przekształcone w Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Aleksandra Kamińkiego.
Do dnia dzisiejszego kilkakrotnie szkoła zmieniła swój profil podstawowy.
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lubomierzu tworzyły następujące typy szkół:
liceum ogólnokształcące: kierunek z rozszerzonym przysposobieniem obronnym, podstawowy z rozszerzonym językiem niemieckim, z rozszerzonym wychowaniem muzycznym i ogólny, liceum wieczorowe i liceum profilowane klasy zarządzania informacją i socjalne  
technikum mechaniczne
zasadnicza szkoła zawodowa
oraz studium policealne kształcące w zawodach technik informacji naukowej, opiekunka środowiskowa i pracownik socjalny.
Ponieważ największym zainteresowaniem cieszą się obecnie klasy mundurowe obronna i policyjna, szkoła położyła nacisk na wychowanie obywatelskie i patriotyczne. Klasom wojskowym patronuje Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu. A ważniejszym wydarzeniem jest ślubowanie klasy policyjnej i obronnej oraz uroczystość rozdania certyfikatów.  Realizuje się w szkole strategię pracy z uczniem zdolnym. Utalentowana młodzież jest motywowana i wspierana w doskonaleniu, współtworzy projekty edukacyjne , imprezy kulturalne, prezentuje publicznie swoje dokonania. 
Jest też przygotowana oferta dla uczniów dyslektycznych i dysgraficznych .
Pracują oni metodą Denisona, stosując kinezjologię i wykorzystując aktywne metody nauki - głównie mapę myśli. 
Co roku szkoła jest nagradzana przez starostę lwóweckiego za promocję ucznia zdolnego. Od lat organizowany jest Przegląd Kolęd i Pastorałek w Lubomierzu, a od 2006roku  Zawody Sportowo- Obronne.
W roku 2006 stanowisko dyrektora szkoły objęła mgr Joanna Paśko – Sikora. 
Obecnie szkoła licząca 300 uczniów stara się sprostać wyzwaniu i kontynuować wielowiekowe tradycje kształcenia i wychowania w nowym już europejskim wymiarze.

 

 

Kalendarz

Deklaracja dostępności

Kontakt

 • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lubomierzu
  ul. Chopina 9
  59 - 623 Lubomierz
  e-mail: zsoizlub@poczta.onet.pl

  Konto dochodów własnych
  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubomierzu:
  80 8384 1022 0192 8770 2001 0002
 • 75 78 33 634

Galeria zdjęć